Σταύρος Ξενίδης

8 Μαρτίου 1923 (Κωνσταντινούπολη) – 2 Νοεμβρίου 2008

The-Man-Who-Had-Fun-9