Δέσποινα Στυλιανοπούλου

8 Ιουλίου 1932 (Μεσσήνη)

From-the-Stable-to-the-Salon-19