Χρόνης Εξαρχάκος

18 Ιανουαρίου 1932 (Ερμούπολη, Σύρος) – 27 Σεπτεμβρίου 1984

Πολυχρόνης Έξαρχος

The-Princess-Fool-11