Έλλη Λαμπέτη

13 Απριλίου 1926 (Βίλια Αττικής) – 3 Σεπτεμβρίου 1983

Έλλη Λούκου

Windfall-in-Athens-13