Αυτό είναι το αμερικανικό box-office όλων των εποχών, αλλά με τη διαφορά ότι οι τιμές είναι προσαρμοσμένες επί του πληθωρισμού, δηλαδή της αλλαγής τιμών των εισιτηρίων ανά τα χρόνια. Μια πιο δίκαιη προσέγγιση ως προς το τι έχει πουλήσει διαχρονικά στην έβδομη τέχνη, αν και θα ήταν αδύνατον (για πολλούς λόγους) να υπάρχει διαθέσιμο κάτι ανάλογο που θα αφορούσε τα ταμεία παγκοσμίως.

  • Δεν αναγράφονται τα ποσά, επειδή αλλάζουν συνεχώς ανάλογα του πληθωρισμού. Αναφορικά, η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο, κι από το δεύτερο στο τρίτο είναι σημαντική, ενώ τα ποσά από εκεί και κάτω είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
  • Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται όταν αλλάζει κάτι.
  • Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά (ελληνικά ή λατινικά) και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.

Δείτε και…