Όλα όσα φορούν τις Προσεχείς Κυκλοφορίες, βρίσκονται σε ένα συνεχές στάδιο αναπροσαρμογών. Ένα από τα πλέον συχνά που μπορούν να αλλάξουν είναι η Ημερομηνία Εξόδου μιας ταινίας, μια και οι διανομείς ανακοινώνουν μεν τις επιλογές τους, αλλά ανά πάσα στιγμή κάνουν τους υπολογισμούς τους και μπορεί να αλλάξουν επιλογές. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κυρίως στις πιο μακρινές ημερομηνίες, με σπανιότερες τις φορές που έχουμε αλλαγές στις άμεσα προσεχώς. Ως σημείωση, κατά βάση τα blockbuster είναι αυτά που δεν αλλάζουν εύκολα ημερομηνία εξόδου. Κανόνας μας, τέλος, μόλις έχουμε από επίσημη πηγή μια ημερομηνία εξόδου, άμεσα παρουσιάζεται-αλλάζεται επί της ύλης μας.

Προσοχή στις περιπτώσεις που ενώ η κινηματογραφική βδομάδα ξεκινάει την Πέμπτη, κάποιες κυκλοφορίες βγαίνουν, πχ, μία ημέρα πριν. Αυτό θα το βλέπετε τσεκάροντας και επιμέρους την ημερομηνία επί της ταινίας. Επίσης, αυτές στο τέλος της σελίδας που είναι Χωρίς Ημερομηνία, υπάρχει πάντα περίπτωση είτε να καταλήξουν στο Home Cinema, είτε να ακυρωθεί τελείως η έξοδος τους στη χώρα μας.

 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

7 ΜΑΪΟΥ 2020

14 ΜΑΪΟΥ 2020

21 ΜΑΪΟΥ 2020

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ