Άγγελος Αντωνόπουλος

16 Ιανουαρίου 1932 (Ολυμπία Ηλείας)

Egoism-1964-26