Νίκος Σταυρίδης

6 Απριλίου 1910 (Βαθύ Σάμου) – 12 Δεκεμβρίου 1987

Poor-Bums-1961-8