Γκέλυ Μαυροπούλου

21 Οκτωβρίου 1932 (Θεσσαλονίκη) – 19 Ιουλίου 2021

Αγγελική Μαυροπούλου

The-Masters-Lady-12