Χρήστος Τσαγανέας

2 Ιουλίου 1906 (Βραΐλα, Ρουμανία) – 2 Ιουλίου 1976

The-Nazis-Strike-Again-26