Σμάρω Στεφανίδου

4 Σεπτεμβρίου 1913 (Αθήνα) – 7 Νοεμβρίου 2010

A-Young-Miss-Aged-39-6