Μίμης Φωτόπουλος

20 Απριλίου 1913 (Ζάτουνα Αρκαδίας) – 29 Οκτωβρίου 1986

Δημήτρης Φωτόπουλος

Out-of-the-Blue-1965-2