Δημήτρης Καλλιβωκάς

30 Ιουλίου 1930 (Αθήνα)

A-Greek-Woman-in-the-Harem-16