Καίτη Λαμπροπούλου

26 Αυγούστου 1926 (Επιβάτες Θράκης) – 31 Ιανουαρίου 2011

The-Woman-Driver-35