Σαπφώ Νοταρά

13 Απριλίου 1907 (Βήσσανη Ιωαννίνων) – 11 Ιουνίου 1985

Σαπφώ Χανδάνου

If-You-Are-Lucky-1964-4