Γιώργος Τσιτσόπουλος

1929 (Αθήνα) – 24 Απριλίου 2006

Love-Stories-1959-12