Κατερίνα Γιουλάκη

27 Μαρτίου 1938 (Αθήνα)

Κατερίνα Γιουβαρλάκη

katerina-gioulaki-1