Αυτές είναι οι ταινίες για τις οποίες δεν θέλει να ξέρει τίποτα ο παραγωγός τους. Ασχέτως αν είναι στην πραγματικότητα καλές, ξεπέταξαν τα λογιστήρια στον αέρα με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια συνολικές απώλειες. Αυτές υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πόσο κόστισε η ταινία και τα τελικά της νούμερα στο παγκόσμιο box-office. Στην περίπτωση ισοβαθμιών, λαμβάνεται υπόψιν η απόδοση σε σχέση με τα επιμέρους νούμερα, και η χρονιά παραγωγής.

  • Δεν αναγράφονται τα ποσά, επειδή αλλάζουν συνεχώς ανάλογα του πληθωρισμού, μια και μιλάμε για λίστα που συντάχτηκε σε σχέση με τις προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα τιμές των εισιτηρίων.
  • Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή.
  • Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά (ελληνικά ή λατινικά) και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.

Δείτε και…