Σμαρούλα Γιούλη

27 Ιανουαρίου 1930 (Θεσσαλονίκη) – 7 Μαρτίου 2012

The-House-on-Stournara-Street-15