Περικλής Χριστοφορίδης

1907 (Τραπεζούντα) – 30 Σεπτεμβρίου 1983

Help-Its-Vengos-Visible-Agent-000-84