Είδος: Ερωτική

Filmy.gr > Ερωτική

Εδώ έχουμε το πέρασμα από τα «προκαταρτικά» στο κρεβάτι. Μια ταινία θεωρείται ερωτική όταν έχουμε κάποιο ή άφθονο γυμνό, ή γενικότερα όταν αυτό το γυμνό καθορίζει το ύφος της ταινίας. Βέβαια, ερωτική θα αποκαλέσουμε και μια απλή ταινία πορνό (hard-core), αλλά ο επίσημος κινηματογράφος της μεγάλης οθόνης μονάχα σε σπάνιες περιπτώσεις «αποδέχτηκε» το πορνό στις τάξεις του και πάντα υπό όρους (κυρίως κατά τη γέννηση του). Έτσι κι αλλιώς, στη βάση μας μην αναζητείτε επίσημο πορνό, είναι μια βιντεο-«τέχνη» πέρα από την έβδομη…