Είδος: Σάτιρα

Filmy.gr > Σάτιρα

Αντίθετα με την παρωδία που επικεντρώνεται σε ήδη υπαρκτά έργα, εδώ το χιούμορ μπορεί να καυτηριάσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Συνήθως αυτή η κατεύθυνση είναι είτε πολιτική, είτε κοινωνικού προβληματισμού, είτε επί ενός συγκεκριμένου υπαρκτού προσώπου.