Είδος: Δραμεντί

Filmy.gr > Δραμεντί

Πολλοί το αμφισβητούν ως είδος (επικεντρωμένοι στη λέξη που κι εμείς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε) και είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ καινούργια έννοια για να την πάρουν όλοι σοβαρά. Αλλά, εμείς πιστεύουμε ότι η λέξη αυτή καθορίζει ακόμα καλύτερα τη δραματική κωμωδία από ό,τι την καθορίζει ο διαχωρισμός αυτών των λέξεων. Μια δραμεντί δεν είναι ούτε δράμα, ούτε κωμωδία. Είναι ο συνδυασμός, η ένωση και των δύο. Τα δραματικά στοιχεία συνυπάρχουν με τα κωμικά (είτε εντός σκηνής, είτε από σκηνή σε σκηνή) και δεν ζημιώνει το ένα το άλλο (εκτός κι αν πρόκειται για αποτυχημένη ταινία του είδους).