Είδος: Παρωδία

Ο στόχος μιας παρωδίας είναι ένας: να σατιρίσει ένα ήδη υπαρκτό σοβαρό καλλιτεχνικό έργο ή μια ομάδα έργων. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που η παρωδία στοχεύει ακόμα και μια δημοφιλή κωμωδία, αλλά είναι σπάνιο και ακόμα συνηθέστερα ανούσιο. Από παράδοση, στον κινηματογράφο εδώ χρησιμοποιείται το αναρχικό χιούμορ, δηλαδή ξεφεύγουμε από τους βατούς κανόνες μιας απλής κωμωδίας. Δεν είναι στην ουσία από μόνη της είδος, είναι υποείδος της κωμωδίας, αλλά έχει πλέον διαγράψει αυτόνομη και μακρά ιστορία στην έβδομη τέχνη, ειδικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 κι έπειτα.