Είδος: Γουέστερν

Filmy.gr > Γουέστερν

Το πλέον αυθεντικό αμερικανικό είδος κινηματογράφου και ίσως το μόνο. Άμεσα, αφορά την ιστορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Άγριας Δύσης, δηλαδή προϋποθέτει ινδιάνους, όπλα, μεθόριο, βία, άλογα, άμαξες, πόλεις μέσα στην έρημο και τις γνωστές αμφιέσεις με τα χαρακτηριστικά καπέλα. Αλλά γρήγορα το είδος επεκτάθηκε ως στυλ κινηματογράφου και η άγρια μεθόριος είναι αυτή που το χαρακτηρίζει στην ολότητα του. Με την πάροδο ήρθαν και τα νέο-γουέστερν, δηλαδή ξεφύγαμε και τελείως από τη έσχατη χρονολογική του προσέγγιση ως περίπου τις αρχές του 20ού αιώνα (εμείς βέβαια καθορίζουμε το γουέστερν χρονολογικά με την παραδοσιακή του έννοια, ενώ το νέο-γουέστερν θα το βρείτε στις λίστες).