Είδος: Πολεμική

Filmy.gr > Πολεμική

Πολεμική δεν είναι μια ταινία που απλά διαδραματίζεται κατά μια περίοδο πολέμου (εδώ, σχεδόν πάντα, έχουμε πολεμικό δράμα), αλλά αυτή που ξεκάθαρα εμπεριέχει πολεμική δράση. Στον κινηματογράφο είναι πλέον λογικό ότι τις έχουν συναρτήσει με τους δύο παγκόσμιους πολέμους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πολεμική δράση σε κάθε ανθρώπινο πόλεμο δεν μετράει.