Είδος: Κινούμενα Σχέδια

Filmy.gr > Κινούμενα Σχέδια

Η πλέον αυτονόητη κατηγορία, μια και στην ουσία αφορά την τεχνική και όχι το περιεχόμενο μιας ταινίας. Αλλά εξαρχής τα κινούμενα σχέδια έγραψαν μια δική τους ενιαία πορεία, που τα κάνει να κατηγοριοποιούνται αρχικά ως έτσι. Καταρχάς, δεν είναι όλα για παιδιά, ή τουλάχιστον οικογενειακές ταινίες. Υπάρχουν και τα ενήλικα κινούμενα σχέδια, που μπορεί είτε να αφορούν ενήλικα θέματα, είτε ακόμα και να περιέχουν ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο. Τα καρτούν (όπως εσφαλμένα συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε στη χώρα μας) χωρίζονται από τεχνικής πλευράς σε διάφορες κατηγορίες: παραδοσιακό (φτιαγμένο με το χέρι), ψηφιακό (φτιαγμένο στο κομπιούτερ), stop-motion (αντικείμενα που κινούνται από τους δημιουργούς, όπου φαίνεται ότι κινούνται από μόνα τους στην τελική μορφή), αλλά και διάφορες άλλες τεχνικές (όπως το ιαπωνικό anime) που όμως καλύπτονται από τις τρεις αυτές βασικές. Τέλος, στις λίγες περιπτώσεις που παντρεύονται τα κινούμενα σχέδια με τη ζωντανή εικόνα, θέσαμε δύο κανόνες, ώστε αυτές οι ταινίες να ανήκουν μεν στη συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά να μη την αλλοιώνουν δραστικά δε. Βασικά, πρέπει να μιλάμε για παραδοσιακής φύσης κινούμενο σχέδιο (ασχέτως ποιας τεχνικής είναι), ώστε να διαχωρίζεται απόλυτα στην εικόνα το καρτούν από το ζωντανό. Δηλαδή, το κινούμενο σχέδιο να «φωνάζει» την ιδιότητα του, κι όχι να είναι κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ειδικό εφέ (βασικά ψηφιακό). Επίσης, να καθορίζει στην ολότητα το φιλμ ως είδος, και να μην είναι μονάχα ένα κομμάτι του που απλά βοηθάει τη ζωντανή εικόνα. Στο τμήμα Λίστες θα βρείτε και πιο ειδικές κατηγορίες επί όλων αυτών.