Αυτές είναι οι χώρες που ξεπερνάνε σε καταχωρήσεις επί του Filmy τις 50 ταινίες η καθεμία, και η σειρά τους καθορίζεται από τον αριθμό καταχωρίσεων τους. Όταν κάποια άλλη χώρα θα ξεπερνάει με τη σειρά της αυτό τον αριθμό, θα προστίθεται άμεσα και σε αυτή τη σελίδα.