Χρονιά: 1988

Δείτε και: ελληνικές αφίσες για ταινίες του 1988 που δεν είναι ακόμα στη βάση