Χρονιά: 1983

Δείτε και: ελληνικές αφίσες για ταινίες του 1983 που δεν είναι ακόμα στη βάση